fbpx

Hållbart vin – vad betyder det egentligen?

Hållbarhet är brett begrepp och när det gäller vin finns ännu ingen global, fastslagen standard. Vi på Schysst Vin fokuserar därför på de faktorer som är av störst betydelse – och som ligger bakom hållbarhetsbegreppet för viner som säljs av Systembolaget i Sverige. Allt för att underlätta så att du kan välja hållbart vin.
Hållbart vin innefattar allt från miljö, socialt och ekonomiskt ansvar.


Exakt vad som kännetecknar ett ”hållbart vin” är inte så lätt att sätta fingret på, men miljöhänsyn, socialt ansvar, ekonomiskt ansvarstagande samt kvalitet på slutprodukten är områden som spelar in.

Eftersom det saknas en global standard för definitionen av hållbart vin skapade vi Schysst Vin, med ambitionen att sprida information om de olika aspekterna kring hållbarhet – och för att vägleda till ett medvetet vinval.

Hållbart vin är ingen omöjlighet

All form av jordbruk har olika utmaningar. Användning av bekämpningsprodukter och konstgödsel samt behov av konstbevattning är några viktiga miljöaspekter.

Även de vanligtvis långa transporterna av vin, samt valet av förpackning, kan ha stor miljöpåverkan i slutänden. Det är med andra ord ingen lek att ta fram ett hållbart vin i dagens konkurrens, men det finns de som lyckas!

Låt oss gräva djupare i några av de områden och hållbarhetsfaktorer som är bra att känna till.

Ekologiska och biodynamiska viner visar vägen

Ekologiska viner odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. När ekologiska viner produceras är färre tillsatser och hjälpmedel tillåtna.

Inom gruppen ekologiska viner finns biodynamiska viner. Den biodynamiska skolan är egentligen äldre än ekologisk odling och omfattar fler kriterier:

  • Odlingsjorden står i särskilt fokus och olika naturpreparat används för att stärka grödornas livskraft.
  • Naturens cykler styr olika moment i produktionen och när ingrepp i vingården ska genomföras.
  • En kretsloppstanke är tydlig och målsättningen är en vingård i full biologisk balans.

Biodynamiska viner kan certifieras av olika kontrollorganisationer, som exempelvis Demeter och Biodyvin.

Producenter måste ta socialt ansvar

Det sociala ansvaret vid vinodling och vinproduktion omfattar arbetarnas villkor och riktlinjer för mänskliga rättigheter.

I det det sociala arbetet ingår bland annat säkerhet på arbetsplatsen, arbetstider, villkor för övertid samt löner och ersättningar. Dessutom kan förutsättningarna i arbetarnas lokalsamhällen omfattas, i form av bidrag till skolor, lokala transporter etc.

På Systembolaget finns kategorin etiskt märkta viner för produkter som uppfyller kriterierna hos de två organisationerna Fairtrade och Fair for Life. Båda certifieringarna fokuserar på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter för de som arbetar med odling av råvaror och med tillverkning av drycken.

Hållbart vin sätter fokus på transport och förpackning

Om vi går tillbaka till miljöaspekten så är transporten en viktig faktor att tänka på.

Den vanligaste transportmetoden för vin som kommer från andra kontinenter är båttransport. Inom Europa förekommer marktransport med tåg, tankbil och lastbil. Flyg är inte speciellt vanligt.

En del vinimportörer klimatkompenserar sina transporter till Sverige, men eftersom Systembolaget köper in vinerna i Sverige har de inget eget ansvar för detta.

Själva förpackningen står för en tredjedel av vinets genomsnittliga klimatpåverkan. Störst påverkan har tunga engångsflaskor i glas, varför bland annat Systembolaget uppmuntrar en övergång till lättare flaskor och andra förpackningstyper.

Lättare flaskor, returglasflaskor, aluminiumburkar, kartonger och PET-flaskor är miljömässigt bättre val än glasflaskor för engångsbruk. Det går åt mer råmaterial för att producera glasflaskan, och mer energi för att tillverka glas eller smälta ned återvunnet.

På det hela taget har vinbranschen tagit många steg i rätt riktning de senaste åren. Som konsument kan du vara med och driva på utvecklingen genom att göra aktiva val, till exempel genom att välja schyssta viner.

Tips: Här kan du filtrera fram hållbara viner i Systembolagets sortiment

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Skriv ut

Populärt just nu

Anakena Sauvignon Blanc​

Du missar väl inte den platta, hållbara och klimatsmarta vinflaskan?
Upptäck Anakena Sauvignon Blanc här.

Grand Sud Colombard Sauvignon Schysst vin

Grand Sud

Du har väl inte missat Grand Sud Colombard Sauvignon?

Vin i miljösmart påse (250 ml).

Läs mer om

25 år eller äldre?

Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. Du måste därför ha fyllt 25 år för att besöka denna webbplats.

När du bekräftar att du är 25 år eller äldre godkänner du att schysstvin.se använder cookies.